His masters voice

image

vi börjar bli många på kontoret nu och behöver en informationstavla.
(jag förväntar mig att förmedla arbetsordrar, pekpinnar och någon enstaka uppmuntran)