Handen på hjärtat nu alla arkitekter, byggare och projektutvecklare!

—–

För den oinvigde – Måndagen den 2 maj får vi ny Plan- och Bygglag och byggbranschen darrar.

—–