Byggbloggare von Platen

Byggvärlden har fått en tung gästbloggare, Fredrik von Platen,
(Arkitekt SAR/MSA, senior adviser, Fd. ordf för Sveriges stadsarkitekter, 1989- 2003 ställföreträdande generaldirektör för Boverket.)

Med rubriken Hela bostadsmarknaden har gått i baklås”  gör han ett svep över byggbranschen, projektutvecklarna och bostadsdebattörerna i ett av de mest heltäckande inlägg jag läst på sistone. Ingen går fri från skuld där, inte ens det egna skrået.

Tyvärr svingar han onödigt och, som jag tycker, lite väl raljant och fränt om vad som pågår praktiskt på byggena. Det är synd för annars är mannen en citatmaskin.

Exempel:

Min egen yrkes­organisation, SAR/MSA påstår yrvaket att vår bostadsminister gynnar kvantitet på kvaliténs bekostnad. Som om vi arkitekter tycker att det byggs för mycket? Eller skulle vi arkitekter vara så aningslösa att vi tycker att det ska bygga färre och dyrare bostäder?

Sync: 🙂

– – – – –

Handen på hjärtat branschkollegor; tror vi på allvar att våra processer, från idé till färdig bostad, verkligen funnit sin ideala form, efter vilken allt annat i samhället ska anpassa sig?

Sync: Nej
– – – – –

Ty byggentreprenörer ”tar höjd” redan i sina anbud för alla de fel som de rent statistiskt brukar göra och som vi inte kommer ifrån att behöva rätta till. Att entreprenören därför schablonmässigt saltar entrepre­nadpriset med 40 % är inte ovanligt.

Sync: Nej, så är det inte.
– – – – –

Ett är säkert, det förekommer sällan någon skriftlig dokumentation från ett avslutat bygge om vad som gått fel och som absolut inte får upprepas i nästa.

Sync: Alltför sällan, men det förekommer.
– – – – –

En byggarbetsplats idag är dåligt organiserad. Man har numera, i de flesta fall, lärt sig att täcka över och väderskydda byggmaterialet som ska byggas in i huset. Men i gengäld har man dålig uppsikt över vad som ligger under presenningarna.

Sync: Nej, von Platen, så är det inte. Inte alltid.
– – – – –

Minnet i vår bransch är kort och intresset att läsa om andras erfarenheter är nästan obefintligt. Var den själv­kritiska tiden för tio år sedan en period av moralisk upp­rustning eller kanske bara läpparnas bekän­nelser efter en rad skandalösa byggen och avslöj­anden om karteller?

Sync: Ja, det kan man fråga sig 🙂
– – – – –

Vi har en feltänkt obligatorisk byggfels­försäk­ring, som praktiskt taget aldrig betalat ut någon ersättning och som branschen finner sig i. Det är ju bostadskon­sumenten som i slutändan ändå betalar premien. Det är som att betala till något beskyddande mc-gäng som sviker när det verkligen behövs skydd.

Sync: Har tyvärr ingen erfarenhet av MC-gäng på det viset
– – – – –

De flesta beställare måste anlita ”ÄTA-konsulter”, för att hitta kryphål för att inte bli helt blåsta av entreprenören, som i sin tur anlitar tvistemålskonsulter. Branschen är full av mellanhänder som inte höjer värdet på bostaden som produkt lika mycket som mellanhanden kostat. Det är per definition att betrakta som slöseri

Sync: Aj, Det gjorde ont på mig.
– – – – –

det är lönsammast att fortsätta bygga orationellt och dyrt och upprätthålla en prisnivå som innebär att man nätt och jämnt bygger för de ca 10 – 12 000 tillkommande hushåll i vårt land som årligen kan ha råd att flytta till en nybyggd bostad.

Sync: Kanske det
– – – – –

…pris­nivån går att upprätthålla genom att det är ett litet antal dominerande byggentre­prenörer i landet som sedan ett drygt decennium ”extraknäcker” som försäljnings­bygg­herrar genom att åt sig själva bygga bostadsrätter, som sedan säljs till ofta okunniga bostads­rätts­föreningar på till­växtorterna

Sync: Ok
– – – – –

Puh!

Mycket på en gång och nästan övermäktigt att analysera. Marknadskrafter, tillgång och efterfrågan, avsaknad av internationell konkurrens, kapitalets ovilja att konkurrera ut sig själv, skråtänkande, den tröga processen och avsaknad av erfarenhetsåterföring.

Den som orkar läsa rubbet klickar med fördel här.

– – – – –

Byggfrågor i Almedalen 2013

Utspelen inför Almedalen duggar tätt.

Som cyniker och betraktare av byggbranschen så känns det ungefär som vanligt. Attefall skäller på kommuner som har sina egna särkrav och Byggindustrin pekar på att p-normer fördyrar bostäder. Ledarna stör sig på machokulturen. En väldigt massa vinklar från många intressenter på energieffektivisering förstås. En del om studentbostäder, social housing och lite om tomten.

Hoppas att solen lyser och halvbra rosévin smakar någorlunda 😉

– – – –

Inte så mycket nytt under solen, fräschast så här långt – Nybyggarkommissionen.

Är det 3 pigga ungdomar med vilja att förändra världen?

Nybyggarna

Nej, det 3 rutinerade personer som fanns på plats redan när hyresregleringen tog fart i slutet på 40-talet. Erfarenhet är ju ingen garanti för framgång så jag hoppas man gått på kompetens här. Kommissionsproffs, kanske. Lobby-firman JKL,  där GP jobbar på ålderns höst, samordnar ett nytt projekt kring bostadsfrågan. Byggbolaget NCC, byggkonsulten Tyréns och storbanken Nordea står för fiolerna.

– Skall vi sätta en peng på att resultatet i deras rapport blir att markpriserna måste bli lägre, kommunernas handlingstid kortare, att förenklade byggregler vore fint och kanske att bolånetaket höjs?

DI gör en artikel om kommissionen. Göran Persson pratar om  den stora skuldsättningen, vad som händer om räntan stiger, att det inte finns så bra alternativ till hyresreglering. Men också om en annan vinkling som jag tycker är intressant.

Göran Persson lyfter fram Sveriges krav på boendestandard som en bromskloss för nya billiga bostäder.
”Kanske har vi för stora standardkrav på de lägenheter vi bygger”, säger han.
”Vi har en uppfattning om hur en lägenhet ska se ut. Det är en del ytor, utrymmen och anpassningar som ska vara där. Det är många goda föresatser som byggs in och som gör att det blir rätt höga kostnader på sista raden.”

Oups, Göran P goes Syncblogging, det där var ju min käpphäst för några år sen – Vem vill bo i en SUV? – det inlägget skrevs i depressionen som följde efter hösten 2008 men är i sak aktuellt i fortfarande. För så är det det, vi kan ju fortsätta tjafsa om dyra bullerkrav/tillgänglighetskrav/energikrav/parkeringskrav tills fan löser av. Vi kan fortsätta skriva spaltmeter och hur mycket slöseri i byggprocessen som kan jobbas bort  av men vi måste inte bygga så dyra badrum, vi måste inte ha vägghängd WC eller bo på 50 m2 per person. Det är ett val vi gör.

Det är en lyx vi konsumerar men som går att välja bort. Göran Persson menar här att det kan sänka kostnaden  för bostäder, det kanske kan bli så. Rätt så många anser att vi skall hålla igen för Planeten Jordens skull, att vi skall hushålla med resurser av den anledningen. Två flugor alltså.

Nu kan man ju inte anklaga dem som står helt utan bostad för att kräva lyx, jag tror tvärtom man i det läget är ganska ödmjuk med kraven på spaavdelning och glasskjutdörrar till garderoben. Nyproduktionen är traditionellt för dem som har råd, som redan sitter säkert och vill ha lite mer. Kanske kommer kommissionen fram till hur man skall hantera frågan om Social Housing, kanske man landar rimliga stundentbostäder, kanske kanske kanske hittar man något mer än det som upprepas gång efter annan.

Stora frågor, ja, det krävs rätt mycket av en dem som sitter i en nybyggarkommission.

– – – – –

Ordet kommisson, förresten?
Det smäller rätt högt och känns lite officiellt och så. Typ som auktoriserad, diplomerad eller utsedd av kungen. När det privata kapitalet betalar så tycker jag man kanske istället borde kalla det styrgrupp, ledningsgrupp eller bara ett gôtt gäng.
Ordets andra betydelse ligger ju inte så långt bort.

Kommission

– – – – –