Sync dementerar – kraftfullt

det är inte jag.Jag är inte 39 år.

——

(dessutom – jag hoppar inte fallskärm, jag är inte äventyrlig, jag har inte varit i i Österike på länge och jag är ganska överens med Skatteverket om hur mycket de skall ha varje år – så släpp det nu. Gå vidare)