Kallelse till efterbesiktning MMCXXI

Så.  Det blev tydligen fel i förra inlägget enl GJ.
—–

(not.  denna blogg tål inte alltid faktagranskning = byggblogg)

——
Alltså.
——
Kallelse till e-bes MMCXXI

Tid: 21-24 okt 2010
Byggherre: Romulus Projektutveckling Inc.
Byggstart: ca 753 f Kr
Färdigställt: ca 167 e Kr
Entreprenadform: Management by fear
Genereralentreprenör: Kejsar Nero (och några till)
—–