Vet inte om jag gillar enighet (inte alltid)

eller vad?

Ständig konsensus?

—–