Vi gillar olika

Vi gillar olika!

GP toppar hemsidan med snörjning…

Det råder delade meningar om när det ska snöröjas i kommunerna.

—–

SVD/AB/DN prioriterar annorlunda.

—–

Alltså – vi tar snöröjning på stort allvar i Göteborg, det är bara så.

—–